Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

 

Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Driftsstatus Minimer

Efter reparation af brud eller andre afbrydelser af vandforsyningen kan der forekomme brunt/rustfarvet vand
Det anbefales at skylle installationerne godt igennem, og undlade at vaske tøj


Vaskeanvisning

Forside Minimer

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S.
Nyt!!
Årsaflæsning 2016:
Årsaflæsning af vandmålere flyttes fra 31/10 til 31/12. Dette betyder at årsopgørelsen for 2016 dækker 14 måneder.
Betalingsdatoerne for 2017 og fremad rykkes 2 mdr. frem fra februar/august til april/oktober.


Aflæsningskort:
Aflæsningskort er fra i år sendt med e-mail, såfremt vi har email-adressen. Kortet er sendt med e-mail den 5. december 2016.
Har vi ikke e-mailadressen er kortet sendt med posten den 6. december 2016. Sidste frist for indberetning var 31. december 2016.

Ønsker du at tilmelde din e-mail kan det gøres her tilmeld e-mail 
Generalforsamling

Birkerød Vandforsynings ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28/3-2017 kl. 19:00 i Administrationscentret Birkerød, Store Sal v/biblioteket.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand, Henrik Mottlau, inden den 1. februar 2017.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til Generalforsamlingen
Bestyrelsen har diskuteret at finansiere etablering og drift af en skulpturel drikkevandshane et passende sted i byen som et fremstød for Birkerød Vandforsynings gode vand. Det vil ligge udenfor Birkerød Vandforsynings kerneydelse at gøre det, hvorfor generalforsamlingen bedes tilkendegive om bestyrelsen kan arbejde videre med denne idé.Copyright Rambøll Danmark A/S