Login   |  
Driftsstatus Minimize

Efter reparation af ledningsbrud eller andre afbrydelser af vandforsyningen kan der forekomme brunt/rustfarvet vand
Det anbefales at skylle installationerne godt igennem, og undlade at vaske tøj


Vaskeanvisning

Vandforsyningen Minimize

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23


Forside Minimize


Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S (Novafos)


Pesticidet: Chlorothalonil-amidsulfonsyre ” Fundet i bl.a. Ledøje vandværk”
Birkerød Vandforsyning er i gang med at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre i vores råvandsboringer. Svaret fra analyserne forventes at foreligge senest ultimo juni måned.


Brunt vand, bro-renovering Bistrupvej 
Der kan fra den 29. april forekomme brunt vand i hanerne og muligvis også et lidt lavere vandtryk i forbindelse med bro-renoveringen på Bistrupvej.Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 21. marts 2019
Dagsorden kan læses her - Regnskab 2018 her og bestyrelsens beretning her

Året i tal og tekst for 2018 kan læses her

Tilsynsbrev og Tilsynsrapport

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. pesticider

Tilbagestrømssikring fra din vandinstallation

Vandpost i Hovedgaden

Persondataloven


Copyright Rambøll Danmark A/S