Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandforsyningen

 

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk


Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Priser Minimer

Prisliste 2018
Prisliste 2017

Kort over vandpriser i Danmark

Årsopgørelsen+1. aconto forfalder til betaling 1. april.
2. aconto forfalder til betaling 1. oktober.

Aflæsningskort sender vi med e-mail eller kort i december med sidste frist for indberetning den 31. december.

Vi foretager ikke slutaflæsning/afregning ved ejer-eller lejerskifte. Forbruget til overtagelsesdagen medtages i refusionsopgørelsen.

Til ejendomsmæglere og advokater

Copyright Rambøll Danmark A/S