Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandforsyningen

 

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk


Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Vandkvalitet og analyser Minimer

Birkerød Vandforsyning leverer primært vand til Birkerød og omegns borgere. Vandet er af en meget fin kvalitet, hvilket vores analyser også viser. Der undersøges både vand hos forbrugerne, vand fra værket og fra boringer efter retningslinjer fra Miljøministeriet.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk-kemiske undersøgelser.

Den direkte undersøgelse omfatter, temperatur, lugt, smag og farve.

Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter Kimtal ved 22oC og 37oC, Coliforme bakterier ved 37oC, E.Coli og Enterokokker.

Den fysisk-kemiske undersøgelse omfatter af en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH). 
Hårdhedsgraden er 19,0o dH ved sidst foretagne måling, det svarer til hårdt vand. Hårdhedsgraden varierer ikke meget fra år til år.

Hårdhedsgrad  (dHo)         Betegnelse 
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

 Dato Prøve Analyse i PDF
 09.05.2017 Hos forbruger Ledn.net
 05.01.2017 Normal kontrol Afgang værk
 07.04.2017 Udvidet kontrol
Afgang værk
 23.06.2017 Boring  Boring 5
 23.06.2017 Boring Boring 8
     
     

Forklaring på til hvordan en analyse læses: vandanalyser

Alle vandanalyser bliver fra laboratoriet samlet i en fælles database, som kan linkes: her

Kort over hårdhedsgrader i hele landet: Drikkevandets hårdhed
Copyright Rambøll Danmark A/S