Login   |  
Vandforsyningen Minimize

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

Vagttelefon udenfor åbningstiden

40 78 20 23


Vandkvalitet og analyser Minimize

Drikkevandet fra Birkerød vandforsyning:

Drikkevandet er af god kvalitet, som kun kræver simpel vandbehandling. Råvandet hentes via de 9 boringer i ca. 60 m. dybde nede i kalken, dog med undtagelse af boring 1 der indvender fra de vandførende sandlag. Vandet iltes på værket i de to iltningsspor, for at kunne fjerne de naturligt forekommende stoffer af jern, mangan og ammonium. Jern og mangan filtreres fra i for- og efterfiltrene og ammonium omdannes til nitrat.

Efter filtrering overholder vandet krævende i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK. nr. 1068. Vandets hårdhed ligger på ca. 18 °dH, hvilket vil sige middelhårdt til hårdt vand.

Vi har screenet vores to kildepladser og har ikke endnu fundet pesticider over grænseværdien i henhold til bekendtgørelsen.  For yderligger information omkring vandkvaliteten henvises til de tilgængelige vandanalyser. GEUS Jupiter

Lovregler for udtagelse af vandanalyser:

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1068 skal der for vandværker med en daglig udpumpet vandmængde mellem 1.000 og 10.000 m3 foretages minimum:

13 stk. kontrol af A-parametre på ledningsnettet

2 stk. kontrol af B-parametre på ledningsnettet

Samlet 15 lovpligtige analyser prøver på ledningsnettet, derudover bliver der taget 42 analyser i henhold til vores DDS-ledelsessystem på kritiske steder på vandværk og ledningsnet.

Vandprøver udtaget ved forbrugerne uden at lade vandet løbet først, det er en såkaldt ”straksprøve”. Udfordringer her er, at der kan stå gammelt vand i rørene, så med en ”straksprøve”, kan vi forvente flere overskridelser i vandkvaliteten. Primært med metaller på grund af afsmitning fra rør i husinstallationer. For at få en sikkerhed for at en eventuel overskridelse ikke stammer fra forsyningsnettet udtages der derfor en såkaldt undskyldningsprøve, hvor vandet har løbet til en konstant lav temperatur.

Samtlige råvandsboringer skal kontrolleres med 4 års interval, hvor der specifikt også bliver kontrolleret for pesticider og andre mulige forureninger.

Overskridelser i henhold til Bekendtgørelsen:

Der har i året været enkelte overskridelser på farve og turbiditet, disse overskridelser vurderes ufarlige og skyldes afsmitning fra vandinstallationen.

Der har også været enkelte overskridelser på kim 22 også disse skyldes den lokale installation.


Hårdhedsgraden er 18,0o dH ved sidst foretagne måling, det svarer til hårdt vand. Hårdhedsgraden varierer ikke meget fra år til år.

Hårdhedsgrad  (dHo)         Betegnelse 
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 18 Middelhårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

 Dato Prøve Analyse i PDF
23-04-2018 Hos forbruger A+B Parametre Hos forbruger
19-07-2018 Hos forbruger B parametre Hos forbruger
11-09-2018 Hos Forbruger A parametre
Hos forbruger
17-09-2018
Driftskontrol Bilag E Afgang vandværk
12-07-2018 Boring 5 DMS Boring 5
23-04-2018 B9 Boringskontrol  Boring 9
     

Forklaring på til hvordan en analyse læses: vandanalyser

Alle vandanalyser bliver fra laboratoriet samlet i en fælles database, som kan linkes: her

Kort over hårdhedsgrader i hele landet: Drikkevandets hårdhed
Copyright Rambøll Danmark A/S