Login   |  
Flyttemeddelelse Minimize
Flyttemeddelelser kan sendes til os på mailbiv@biv.dk

Vi foretager ikke slutafregning eller slutaflæsning ved ejerskifte eller lejerskifte.
Vandforbruget, til overtagelsesdagen, skal medtages i refusionsopgørelsen
.

Copyright Rambøll Danmark A/S