Login   |  
Driftsstatus Minimize

Efter reparation af ledningsbrud eller andre afbrydelser af vandforsyningen kan der forekomme brunt/rustfarvet vand
Det anbefales at skylle installationerne godt igennem, og undlade at vaske tøj


Vaskeanvisning

Vandforsyningen Minimize

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

Vagttelefon udenfor åbningstiden

40 78 20 23


Forside Minimize


Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S (Novafos)Pesticider:

Vandforsyningen har 10. maj 2019 målt spor af pesticiderne BAM og DMS i boring 1, værdierne er under grænseværdierne. Der er ikke fundet spor af pesticider hos forbrugere eller ude på ledningsnettet.

Der er den 27. juni udsendt pressemeddelelse som kan læses her

Birkerød Vandforsyning har undersøgt alle boringer tilkoblet vandværket og der er ikke fundet spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre." som fundet på Ledøje Vandværk"

 


Brunt vand, bro-renovering Bistrupvej 
Der kan fra den 29. april forekomme brunt vand i hanerne og muligvis også et lidt lavere vandtryk i forbindelse med bro-renoveringen på Bistrupvej.Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 21. marts 2019
Dagsorden kan læses her - Regnskab 2018 her og bestyrelsens beretning her

Året i tal og tekst for 2018 kan læses her

Tilsynsbrev og Tilsynsrapport

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. pesticider

Tilbagestrømssikring fra din vandinstallation

Vandpost i Hovedgaden

Persondataloven


Copyright Rambøll Danmark A/S